Đặt phòng nhanh

  KHÁM PHÁ VILLAS - Biệt thự - căn hộ cao cấp tại vũng tàu

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 01

  3.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 02

  3.800.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 03

  3.000.000/đêm

  Villa Hồ Bơi

  Palm Villa 04

  4.000.000/đêm

  Villa Hồ Bơi

  Palm Villa 05

  4.800.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 06

  4.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 07

  3.800.000/đêm

  Villa Hồ Bơi

  Palm Villa 08

  3.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 09

  4.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 10

  6.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 11

  7.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 12

  4.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 15

  6.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 16

  4.000.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 17

  4.800.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 18 (10 Phòng Ngủ)

  9.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 19

  4.700.000/đêm

  Villa Hồ Bơi

  Palm Villa 20

  4.500.000/đêm
  6.500.000/đêm
  5.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 23 (Giáp biển) VIP

  9.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 25 (Giáp Biển) VIP

  7.000.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 26 (View Biển)

  4.700.000/đêm

  Villa Hồ Bơi

  Palm Villa 27

  5.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 28

  7.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 29

  6.900.000/đêm

  Villa Hồ Bơi

  Palm Villa 30

  4.800.000/đêm

  Villa Hồ Bơi

  Palm Villa 31

  6.500.000/đêm
  6.000.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 33

  3.800.000/đêm
  8.500.000/đêm
  9.900.000/đêm

  Villa Hồ Bơi

  Palm Villa 35

  7.500.000/đêm

  Villa Hồ Bơi

  Palm Villa 36

  5.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 37

  6.500.000/đêm

  Villa Hồ Bơi

  Palm Villa 38

  7.500.000/đêm

  Palm Villas Vũng Tàu

  Palm Villa 39 -View Biển- Luxury

  7.500.000/đêm
  7.500.000/đêm