4.800.000/đêm
6.500.000/đêm
4.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 5

3.500.000/đêm
4.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 7

3.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 9

4.500.000/đêm

Villa Giáp Bãi Biển (Vip)

Paml Villas 25 (Trên Bãi Biển) VIP

7.000.000/đêm

Palm Villas Đà Lạt

The Palm 6 Villa Đà Lạt

3.200.000/đêm

Palm Villas Đà Lạt

The Palm Villa 1 Đà Lạt

3.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

The Palm Villa 1 Vũng Tàu

2.800.000/đêm

Palm Villas Đà Lạt

The Palm Villa 2 Đà Lạt

4.000.000/đêm