Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 18 (10 Phòng Ngủ)

9.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 19

4.700.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 20

4.500.000/đêm
6.500.000/đêm
5.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 23 (Giáp biển) VIP

9.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 24

4.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 25 (Giáp Biển) VIP

7.000.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 26 (View Biển)

4.700.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 27

5.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 28

7.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 29

6.900.000/đêm