900.000/đêm
1.500.000/đêm

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Palm Gold Sea 3

1.800.000/đêm
1.800.000/đêm