6.500.000/đêm
5.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 23 (Giáp biển) VIP

9.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 25 (Giáp Biển) VIP

7.000.000/đêm
6.000.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 35

7.500.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 36

5.500.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 38

7.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 39 -View Biển- Luxury

7.500.000/đêm
7.500.000/đêm