6.000.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm TD-7 Phòng Ngủ

7.000.000/đêm
6.000.000/đêm
6.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 12

4.000.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 15

5.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 16

4.000.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 17

4.800.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 18

4.700.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 19

4.700.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 20

6.800.000/đêm
6.500.000/đêm