6.000.000/đêm
6.500.000/đêm
5.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 23

5.500.000/đêm

Villa Giáp Bãi Biển (Vip)

Paml Villas 25 (Trên Bãi Biển) VIP

7.000.000/đêm