Lịch thủy triều Hòn Dấu năm 2022 có rất nhiều thay đổi so với lịch thủy triều năm 2021 của Hòn Dấu. Nhưng về cơ bản thì không ảnh hướng lớn đến việc du lịch của du khách cũng như những ngư dân của Hòn Dấu. Hòn Dấu lúc đầu nằm sát bên với bán đảo Đồ Sơn nhưng bị ảnh hưởng của sự vận động thềm lục địa, một phần dãy núi đã bị tách ra khỏi bán đảo Đồ Sơn ra phía biển, sau đó hình thành lên đảo Hòn Dấu hay còn gọi là Hòn Dáu.

Lịch thủy triều hòn dáu năm 2021
Lịch thủy triều hòn dấu năm 2021

Mục lục

Lịch thủy triều Hòn Dấu năm 2021 như thế nào?

Hòn Dấu là một trong những hòn đảo còn giữ được vẻ đẹp của rừng nguyên sinh ở khu vực phía Bắc Việt Nam. Toàn bộ hòn đảo được bao quanh bởi những bãi đá lớn rất đẹp. Những bãi đá này vừa đẹp lại có tác dụng ngăn thủy triều làm sói mòn hòn đảo theo thời gia. Bài viết tham khảo:

Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 1 năm 2022

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 1 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:36 h 11:52 h 18:09 h 12:32 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:19 h 1.1 m 36
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:41 h 2.7 m 40

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 2 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:36 h 11:52 h 18:08 h 12:31 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:07 h 1.0 m 46
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:46 h 2.8 m 52

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 3 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:36 h 11:52 h 18:07 h 12:30 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:05 h 0.9 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:46 h 3.0 m 64

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 4 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:37 h 11:51 h 18:06 h 12:29 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:10 h 0.8 m 70
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:40 h 3.1 m 77

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 5 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:37 h 11:51 h 18:05 h 12:28 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:21 h 0.8 m 82
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:30 h 3.1 m 88

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 6 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:37 h 11:51 h 18:04 h 12:26 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:32 h 0.8 m 92
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:15 h 3.1 m 96

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 7 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:37 h 11:50 h 18:03 h 12:25 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:40 h 0.8 m 99
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:58 h 3.0 m 101

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 8 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:38 h 11:50 h 18:02 h 12:24 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:47 h 0.9 m 101
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:38 h 2.8 m 101

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 9 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:38 h 11:50 h 18:01 h 12:23 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:57 h 1.1 m 99
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:15 h 2.5 m 96

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 10 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:38 h 11:49 h 18:00 h 12:22 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:20 h 1.4 m 91
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:46 h 2.1 m 86

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 11 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:38 h 11:49 h 18:00 h 12:21 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:12 h 2.0 m 79
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:27 h 2.1 m 79
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:22 h 1.6 m 72
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:17 h 1.7 m 72
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:28 h 1.7 m 72

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 12 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:39 h 11:49 h 17:59 h 12:20 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:25 h 2.3 m 65
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:07 h 1.3 m 58

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 13 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:39 h 11:48 h 17:58 h 12:18 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:19 h 2.7 m 51
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:44 h 1.0 m 46

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 14 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:39 h 11:48 h 17:57 h 12:17 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:44 h 3.0 m 44
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:33 h 0.7 m 44

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 15 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:39 h 11:48 h 17:56 h 12:16 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:00 h 3.2 m 51

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 16 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:47 h 17:55 h 12:15 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:29 h 0.5 m 57
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:12 h 3.4 m 63

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 17 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:47 h 17:54 h 12:14 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:31 h 0.4 m 69
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:19 h 3.4 m 75

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 18 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:46 h 17:53 h 12:12 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:39 h 0.5 m 80
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:21 h 3.4 m 85

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 19 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:46 h 17:52 h 12:11 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:55 h 0.6 m 89
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:17 h 3.2 m 92

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 20 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:46 h 17:51 h 12:10 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:20 h 0.8 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:07 h 3.0 m 94

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 21 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:45 h 17:50 h 12:9 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:49 h 1.0 m 94
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:51 h 2.7 m 93

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 22 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:45 h 17:49 h 12:8 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:15 h 1.2 m 91
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:30 h 2.4 m 88

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 23 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:45 h 17:48 h 12:7 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:41 h 1.5 m 85
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:03 h 2.1 m 81
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:42 h 2.0 m 81

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 24 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:44 h 17:47 h 12:5 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:26 h 2.1 m 76
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:19 h 1.6 m 76
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:16 h 1.8 m 71
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:20 h 1.8 m 71

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 25 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:44 h 17:46 h 12:4 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:14 h 2.2 m 65
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:36 h 1.6 m 59

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 26 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:44 h 17:45 h 12:3 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:49 h 2.4 m 53
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:01 h 1.3 m 47

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 27 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:43 h 17:44 h 12:2 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:59 h 2.6 m 41
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:37 h 1.1 m 36

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 28 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:43 h 17:44 h 12:1 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:06 h 2.7 m 32
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:20 h 1.0 m 29

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 29 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:43 h 11:43 h 17:43 h 11:59 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:17 h 2.8 m 28
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:10 h 0.9 m 29

Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 30 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:43 h 11:42 h 17:42 h 11:58 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:32 h 2.9 m 33

Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 2 năm 2022

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 4 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h 11:58 h 18:29 h 13:2 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:29 h 1.1 m 50
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:46 h 2.7 m 54

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 5 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:58 h 18:29 h 13:1 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:07 h 0.9 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:27 h 2.9 m 63

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 6 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:58 h 18:28 h 13:0 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:55 h 0.7 m 67
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:11 h 3.1 m 71

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 7 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:58 h 18:28 h 12:59 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:50 h 0.6 m 75
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:56 h 3.2 m 79

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 8 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:58 h 18:27 h 12:58 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:47 h 0.6 m 82
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:39 h 3.3 m 84

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 9 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:58 h 18:26 h 12:57 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:42 h 0.5 m 86
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:21 h 3.3 m 88

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 10 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:58 h 18:26 h 12:56 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:33 h 0.5 m 88
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:00 h 3.2 m 88

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 11 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:57 h 18:25 h 12:55 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:20 h 0.6 m 87
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:36 h 3.1 m 86

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 12 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:57 h 18:25 h 12:54 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:06 h 0.8 m 83
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:09 h 2.8 m 80

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 13 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:57 h 18:24 h 12:53 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:54 h 1.1 m 76
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:33 h 2.5 m 72

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 14 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:57 h 18:23 h 12:52 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:48 h 1.5 m 67
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:17 h 2.1 m 62

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 15 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:57 h 18:22 h 12:51 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:05 h 1.8 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:20 h 1.9 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:55 h 1.8 m 54
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:49 h 1.9 m 54

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 16 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:57 h 18:22 h 12:50 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:09 h 1.6 m 52
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:52 h 2.3 m 52

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 17 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:32 h 11:56 h 18:21 h 12:49 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:55 h 1.2 m 52
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:53 h 2.8 m 55

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 18 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:32 h 11:56 h 18:20 h 12:48 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:25 h 0.8 m 59
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:49 h 3.1 m 64

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 19 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:32 h 11:56 h 18:19 h 12:47 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:12 h 0.5 m 69
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:46 h 3.4 m 75

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 20 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h 11:56 h 18:19 h 12:46 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:10 h 0.3 m 80
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:43 h 3.6 m 84

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 21 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h 11:55 h 18:18 h 12:44 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:15 h 0.3 m 88
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:37 h 3.6 m 91

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 22 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h 11:55 h 18:17 h 12:43 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:25 h 0.3 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:29 h 3.5 m 93

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 23 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h 11:55 h 18:16 h 12:42 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:35 h 0,4 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:18 h 3,3 m 92

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 24 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h 11:55 h 18:16 h 12:41 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:40 h 0,6 m 90
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:01 h 3,1 m 87

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 25 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h 11:54 h 18:15 h 12:40 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:42 h 0,8 m 84
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:39 h 2,8 m 80

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 26 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h 11:54 h 18:14 h 12:39 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:41 h 1,1 m 75
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:10 h 2,5 m 70

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 27 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:35 h 11:54 h 18:13 h 12:38 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:46 h 1,4 m 64
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:25 h 2,1 m 59

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 28 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:35 h 11:54 h 18:12 h 12:37 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:19 h 2,0 m 53
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:51 h 2,1 m 53
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:09 h 1,6 m 47
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:34 h 1,8 m 47
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:42 h 1,7 m 47

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 29 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:35 h 11:53 h 18:11 h 12:36 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:42 h 2,1 m 42
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:23 h 1,6 m 37

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 30 tháng 2 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:35 h 11:53 h 18:10 h 12:35 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:03 h 2,3 m 33
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:42 h 1,3 m 31

Lời kết về Lịch thủy triều hòn dấu năm 2022

Tuy thông tin cập nhật về lịch thủy triều Hòn Dấu của chúng tôi không đầy đủ. Nhưng đó là những gì chúng tôi đã cố gắn mang lại cho độc giả. Có đóng góp ý kiến vui lòng để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ cố gắn khắc phục sớm nhất. Ngoài ra, chúng tôi là chuỗi biệt thự cho thuê ở Đà Lạt và Vũng Tàu nếu anh chị có nhu cầu thì ủng hộ nhe. Nguồn bài viết được tổng hợp dữ liệu từ https://www.tide-forecast.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *