Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 18 (10 Phòng Ngủ)

9.500.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 20

4.500.000/đêm
6.000.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 33

3.800.000/đêm
9.900.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 35

7.500.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 36

5.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 37

6.500.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 38

7.500.000/đêm
7.500.000/đêm