Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 18 (10 Phòng Ngủ)

9.500.000/đêm
6.000.000/đêm
8.500.000/đêm
9.900.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 35

7.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 37

6.500.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 38

7.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 40 -8 Phòng Ngủ

5.500.000/đêm