Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 18 (10 Phòng Ngủ)

9.500.000/đêm

Villa Hồ Bơi

Palm Villa 31

6.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 33

3.800.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 37

6.500.000/đêm
7.500.000/đêm

The Palm Villas Đà Lạt

The Palm Villa 3C Đà Lạt

4.700.000/đêm