6.500.000/đêm
5.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 23 (Giáp biển) VIP

9.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 39 -View Biển- Luxury

7.500.000/đêm

Palm Villas Vũng Tàu

Palm Villa 40 -8 Phòng Ngủ

5.500.000/đêm