Lịch thủy triều Vũng Tàu 2022 ( lịch triều cường )là thứ mà người dân ở Vũng Tàu rất quan tâm đặc biệt là những ngư dân. Mỗi lần thủy triều lên xuống là một cơ hội cho người dân kiếm kế sinh nhai. Thông thường với những ngư dân chuyên nghiệp thì họ không bao giờ xem lịch thủy triều mà chỉ cần nhìn con nước là biết được thủy triều Vũng Tàu lên xuống như thế nào. Thủy triều là một hiện tượng nước sông hoặc nước biển có sự dâng lên hạ xuống trong một chu kỳ và phụ thuộc vào sự biến động của thiên văn. Nếu mọi người dịch sát nghĩa từ thủy triều thì thủy có nghĩa là nước, triều có nghĩa là triều cường thể hiện nước lớn nước ròng của biển hoặc sông. Thủy triều thay đổi phần lớn do tác động của mặt trăng, một phần thì dựa vào các nhân tốt khác như mặt trời và do lự hấp dẫn.

Mục lục

Lịch thủy triều Vũng Tàu 2022 ( lịch triều cường )

Thông tin về lịch thủy triều Vũng Tàu 2022 dưới đây được tổng hợp dựa theo sô liệu công khai bởi Việt Kỹ Thuật Biển Việt Nam. Đối với Vũng Tàu thì được quy định trong phạm vi Vĩ độ: 10o 20′ 0.0″ N – Kinh độ: 107o 4′ 0.0″ E. Toàn bộ thông số được sử dụng hệ cao độ Nhà nước và số liệu khách quan cảu trạm thủy văn Vũng Tàu để tính toán và đối chiếu. Tài tiệu được cập nhật từ www.icoe.org.vnhttp://cangvuhanghaivungtau.gov.vn/ Lịch thủy triều Vũng Tàu 2021

Lịch thủy triều Vũng Tàu Tháng 1 năm 2022

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 1 tháng 10 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:51 h 18:01 h 12:18 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:11 h 2.5 m 36
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:26 h 2.9 m 36
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:59 h 1.3 m 40
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:36 h 2.8 m 40

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 2 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:51 h 18:00 h 12:18 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:08 h 2.7 m 46
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:56 h 2.8 m 46
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:25 h 1.1 m 52

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 3 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:51 h 18:00 h 12:17 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:32 h 3.0 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:43 h 2.7 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:38 h 2.9 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:30 h 1.0 m 64

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 4 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:50 h 17:59 h 12:17 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:08 h 3.1 m 70
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:25 h 2.5 m 70
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:47 h 3.0 m 70
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:18 h 0.7 m 77

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 5 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:50 h 17:58 h 12:16 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:35 h 3.2 m 82
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:57 h 2.4 m 82
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:41 h 3.2 m 82
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:59 h 0.6 m 88

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 6 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:50 h 17:58 h 12:16 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:00 h 3.3 m 92
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:28 h 2.2 m 92
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:29 h 3.3 m 96
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:36 h 0.5 m 96

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 7 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:49 h 17:57 h 12:15 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:24 h 3.4 m 99
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:59 h 2.0 m 99
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:14 h 3.5 m 101
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:12 h 0.5 m 101

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 8 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:49 h 17:56 h 12:15 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:48 h 3.5 m 101
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:32 h 1.7 m 101
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:59 h 3.6 m 101
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:47 h 0.6 m 101

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 9 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:49 h 17:56 h 12:14 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:11 h 3.5 m 99
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:07 h 1.5 m 99
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:46 h 3.6 m 96
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:23 h 0.8 m 96

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 10 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:48 h 17:55 h 12:13 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:34 h 3.5 m 91
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:44 h 1.2 m 91
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:36 h 3.5 m 86
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:59 h 1.1 m 86

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 11 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:48 h 17:55 h 12:13 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:58 h 3.5 m 79
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:23 h 1.0 m 79
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:33 h 3.4 m 72
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:36 h 1.5 m 72

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 12 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:48 h 17:54 h 12:12 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:22 h 3.4 m 65
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:08 h 0.9 m 65
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:41 h 3.2 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:16 h 1.9 m 58

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 13 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:48 h 17:54 h 12:12 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:22 h 3.4 m 65
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:08 h 0.9 m 65
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:41 h 3.2 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:16 h 1.9 m 58

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 14 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:48 h 17:54 h 12:12 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:22 h 3.4 m 65
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:08 h 0.9 m 65
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:41 h 3.2 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:16 h 1.9 m 58

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 15 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:46 h 17:52 h 12:11 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:56 h 2.7 m 46
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:51 h 3.2 m 46
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:15 h 0.8 m 51
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:51 h 3.1 m 51

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 16 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:46 h 17:51 h 12:10 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:47 h 2.9 m 57
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:05 h 3.1 m 57
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:45 h 0.8 m 63

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 17 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:46 h 17:51 h 12:10 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:03 h 3.3 m 69
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:28 h 2.8 m 69
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:12 h 3.0 m 69
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:06 h 0.7 m 75

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 18 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:45 h 17:50 h 12:9 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:48 h 3.4 m 80
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:19 h 2.6 m 80
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:41 h 3.1 m 80
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:06 h 0.6 m 85

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 19 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:45 h 17:49 h 12:8 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:22 h 3.5 m 89
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:55 h 2.3 m 89
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:47 h 3.3 m 89
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:54 h 0.6 m 92

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 20 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:45 h 17:49 h 12:8 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:49 h 3.5 m 93
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:27 h 2.0 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:42 h 3.4 m 94
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:34 h 0.7 m 94

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 21 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:44 h 17:48 h 12:7 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:13 h 3.5 m 94
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:58 h 1.8 m 94
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:29 h 3.5 m 93
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:09 h 0.8 m 93

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 22 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:44 h 17:48 h 12:7 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:34 h 3.5 m 91
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:29 h 1.5 m 91
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:13 h 3.5 m 88
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:42 h 1.0 m 88

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 23 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:44 h 17:47 h 12:6 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:53 h 3.4 m 85
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:59 h 1.3 m 85
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:55 h 3.5 m 81
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:13 h 1.2 m 81

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 24 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:43 h 17:46 h 12:6 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:10 h 3.4 m 76
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:30 h 1.2 m 76
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:36 h 3.4 m 71
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:43 h 1.5 m 71

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 25 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:43 h 17:46 h 12:5 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:27 h 3.4 m 65
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:01 h 1.1 m 65
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:19 h 3.3 m 59
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:13 h 1.8 m 59

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 26 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:43 h 17:45 h 12:4 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:42 h 3.3 m 53
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:33 h 1.1 m 53
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:07 h 3.2 m 47
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:43 h 2.1 m 47

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 27 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:42 h 17:44 h 12:4 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:57 h 3.2 m 41
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:09 h 1.1 m 41
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:08 h 3.0 m 36
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:15 h 2.4 m 36

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 28 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:42 h 17:44 h 12:3 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:12 h 3.1 m 32
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:50 h 1.2 m 32
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:40 h 2.9 m 29
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:51 h 2.6 m 29

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 29 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:42 h 17:43 h 12:3 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:27 h 3.1 m 28
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:42 h 1.3 m 29
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:34 h 2.9 m 29

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 30 tháng 1 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:41 h 17:43 h 12:2 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:46 h 2.8 m 33
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:41 h 3.0 m 33
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:53 h 1.3 m 39
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:01 h 3.0 m 39

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 2 năm 2022

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 01 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:57 h 18:15 h 12:34 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:30 h 1.6 m 39
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:16 h 3.0 m 39
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:53 h 1.5 m 38
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:38 h 2.4 m 38

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 02 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:57 h 18:14 h 12:34 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:09 h 2.0 m 38
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:49 h 2.9 m 38
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:00 h 1.4 m 40
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:22 h 2.5 m 40

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 03 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:57 h 18:14 h 12:33 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:04 h 2.3 m 42
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:29 h 2.9 m 42
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:11 h 1.2 m 46
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:51 h 2.7 m 46

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 04 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:57 h 18:14 h 12:33 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:41 h 2.5 m 50
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:19 h 2.9 m 50
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:12 h 1.0 m 54

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 05 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:57 h 18:14 h 12:32 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:54 h 2.9 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:31 h 2.6 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:12 h 3.0 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:02 h 0.7 m 63

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 06 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:57 h 18:13 h 12:32 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:37 h 3.0 m 67
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:32 h 2.5 m 67
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:03 h 3.1 m 67
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:45 h 0.5 m 71

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 07 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:57 h 18:13 h 12:31 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:12 h 3.1 m 75
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:13 h 2.5 m 75
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:49 h 3.2 m 75
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:24 h 0.4 m 79

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 08 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:57 h 18:13 h 12:31 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:43 h 3.2 m 82
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:48 h 2.4 m 82
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:33 h 3.3 m 84
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:00 h 0.2 m 84

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 09 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:57 h 18:12 h 12:30 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:12 h 3.3 m 86
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:22 h 2.3 m 86
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:14 h 3.4 m 88
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:36 h 0.2 m 88

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 10 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:57 h 18:12 h 12:30 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:39 h 3.3 m 88
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:57 h 2.1 m 88
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:56 h 3.4 m 88
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:10 h 0.2 m 88

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 11 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:56 h 18:11 h 12:29 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:06 h 3.4 m 87
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:33 h 2.0 m 87
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:39 h 3.4 m 86
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:45 h 0.3 m 86

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 12 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:56 h 18:11 h 12:29 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:33 h 3.4 m 83
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:11 h 1.8 m 83
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:25 h 3.3 m 80
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:21 h 0.6 m 80

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 13 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:56 h 18:11 h 12:28 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:59 h 3.3 m 76
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:52 h 1.6 m 76
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:18 h 3.2 m 72
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:57 h 0.9 m 72

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 14 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:56 h 18:10 h 12:28 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:26 h 3.3 m 67
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:38 h 1.4 m 67
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:24 h 3.0 m 62
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:36 h 1.3 m 62

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 15 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:56 h 18:10 h 12:27 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:54 h 3.2 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:30 h 1.2 m 54
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:52 h 2.8 m 54

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 16 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:55 h 18:09 h 12:27 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:18 h 1.8 m 52
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:26 h 3.2 m 52
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:31 h 1.1 m 51
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:46 h 2.7 m 51

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 17 tháng 9 năm 2021

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:55 h 18:09 h 12:26 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:09 h 2.2 m 52
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:07 h 3.2 m 52
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:44 h 0.9 m 55
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:38 h 2.8 m 55

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 18 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:55 h 18:08 h 12:26 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:25 h 2.6 m 59
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:05 h 3.1 m 59
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:05 h 0.7 m 64

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 19 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:55 h 18:08 h 12:25 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:07 h 3.1 m 69
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:31 h 2.7 m 69
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:19 h 3.2 m 69
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:18 h 0.4 m 75

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 20 tháng 9 năm 2021

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:55 h 18:07 h 12:25 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:08 h 3.3 m 80
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:04 h 2.7 m 80
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:31 h 3.2 m 80
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:18 h 0.2 m 84

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 21 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:54 h 18:07 h 12:24 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:52 h 3.4 m 88
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:57 h 2.5 m 88
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:35 h 3.3 m 88
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:08 h 0.1 m 91

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 22 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:54 h 18:06 h 12:24 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:28 h 3.4 m 93
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:39 h 2.4 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:31 h 3.4 m 93
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:52 h 0.1 m 93

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 23 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:54 h 18:06 h 12:23 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:00 h 3.5 m 93
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:16 h 2.2 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:22 h 3.5 m 92
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:32 h 0.2 m 92

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 24 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:54 h 18:05 h 12:23 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:28 h 3.4 m 90
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:52 h 1.9 m 90
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:09 h 3.5 m 87
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:08 h 0.4 m 87

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 25 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:53 h 18:05 h 12:22 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:53 h 3.4 m 84
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:27 h 1.8 m 84
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:54 h 3.4 m 80
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:42 h 0.6 m 80

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 26 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:53 h 18:04 h 12:22 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:16 h 3.3 m 75
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:02 h 1.6 m 75
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:39 h 3.3 m 70
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:14 h 0.9 m 70

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 27 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:53 h 18:04 h 12:21 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:37 h 3.2 m 64
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:38 h 1.5 m 64
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:25 h 3.1 m 59
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:45 h 1.3 m 59

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 28 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:52 h 18:03 h 12:21 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:56 h 3.2 m 53
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:15 h 1.4 m 53
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:18 h 2.9 m 47
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:16 h 1.6 m 47

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 29 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:52 h 18:02 h 12:20 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:14 h 3.1 m 42
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:56 h 1.4 m 42
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:26 h 2.7 m 37
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:47 h 2.0 m 37

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 30 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:52 h 18:02 h 12:20 h

 

NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:32 h 3.0 m 33
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:42 h 1.3 m 31
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:04 h 2.6 m 31

 

Lịch thủy triều Vũng Tàu 30 tháng 2 năm 2022

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:52 h 18:01 h 12:19 h

 

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:22 h 2.3 m 31
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:53 h 2.9 m 31
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:41 h 1.3 m 32
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:59 h 2.7 m 32

Lời kết

Mỗi lịch thủy triều Vũng Tàu chỉ là tài liệu tham khảo mọi người không nên quá chủ quan với lịch thủy triều này. Có thể thông tin cập nhật không đúng nhưng cũng phần nào đó giúp cho mọi người có một cái nhìn khách quan hơn. Nếu bạn là khách du lịch thì những thông số lịch này bạn có thể không hiểu. Đối với người dân địa phương thì đó là một dữ liệu rất quan trọng. Nếu bạn đã đọc qua thấy có sai sót gì có thể để lại bình luận góp ý chúng tôi sẽ tiếp nhận. Ngoài ra, chúng tôi có cung cấp dich vụ cho thuê biệt thự ở Đà LạtBiệt thự cho thuê ở Vũng Tàu bạn có nhu cầu thì ủng hộ. Chân thành cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *