Lịch thủy triều Quảng Ninh năm 2021 so với 2020 không có nhiều thay đổi. Lịch thủy triều Quảng Ninh cho chúng ta biết được thủy triều lên cao và xuống thấp nhất trong ngày vào thời gian nào. Giờ thủy triều được áp dụng theo muốn giờ +07 (UTC + 7.0 giờ) mọi người cần lưu ý nhé!

Mục lục

Lịch thủy triều Quảng Ninh năm 2021 có gì mới!

lịch thủy triều quảng ninh năm 2021
lịch thủy triều quảng ninh năm 2021

Trong bài viết phần này mình sẽ cập nhật cho mọi người biết được mức thủy triều của tháng 7 , 8, 9 , 10, 11 và tháng 12  của năm 2021. Nội dung sẽ được cập nhật đến các bạn nhanh nhất có thể. Mọi thông tin chỉ tham khảo có thể không chính xác 100% nhưng đây toàn bộ là cập nhật tận tâm nhất về lịch thủy triều quảng ninh xin gửi đến mọi người.

Bài viết liên quan: 

Lịch thủy triều Quảng Ninh tháng 10 năm 2021

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 1 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:35 h 11:51 h 18:08 h 12:32 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:51 h 3.7 m 36
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:54 h 1.5 m 40

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 2 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:35 h 11:51 h 18:07 h 12:31 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:56 h 3.8 m 52

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 3 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:35 h 11:50 h 18:06 h 12:30 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:52 h 1.4 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:56 h 4.0 m 64

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 4 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:35 h 11:50 h 18:05 h 12:29 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:57 h 1.3 m 70
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:50 h 4.1 m 77

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 5 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:36 h 11:50 h 18:04 h 12:28 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:08 h 1.3 m 82
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:40 h 4.1 m 88

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 6 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:36 h 11:49 h 18:03 h 12:27 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:19 h 1.3 m 92
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:25 h 4.1 m 96

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 7 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:36 h 11:49 h 18:02 h 12:25 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:27 h 1.3 m 99
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:08 h 4.0 m 101

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 8 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:36 h 11:49 h 18:01 h 12:24 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:34 h 1.4 m 101
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:48 h 3.8 m 101

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 9 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:37 h 11:48 h 18:00 h 12:23 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:44 h 1.6 m 99
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:25 h 3.5 m 96

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 10 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:37 h 11:48 h 17:59 h 12:22 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:07 h 1.9 m 91
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:56 h 3.1 m 86
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:59 h 2.6 m 86

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 11 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:37 h 11:48 h 17:58 h 12:21 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:37 h 3.0 m 79
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:09 h 2.2 m 79
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:27 h 2.7 m 72
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:15 h 2.3 m 72

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 12 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:37 h 11:47 h 17:57 h 12:20 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:35 h 3.3 m 65
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:54 h 1.8 m 58

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 13 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:38 h 11:47 h 17:57 h 12:18 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:29 h 3.7 m 51
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:31 h 1.5 m 46

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 14 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:38 h 11:47 h 17:56 h 12:17 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:54 h 4.0 m 44
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:20 h 1.2 m 44

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 15 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:38 h 11:46 h 17:55 h 12:16 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:10 h 4.2 m 46
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:16 h 1.0 m 51

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 16 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:38 h 11:46 h 17:54 h 12:15 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:22 h 4.4 m 63

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 17 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:39 h 11:46 h 17:53 h 12:14 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:18 h 0.9 m 69
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:29 h 4.4 m 75

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 18 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:39 h 11:45 h 17:52 h 12:12 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:26 h 1.0 m 80
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:31 h 4.4 m 85

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 19 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:39 h 11:45 h 17:51 h 12:11 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:42 h 1.1 m 89
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:27 h 4.2 m 92

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 20 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:39 h 11:45 h 17:50 h 12:10 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:07 h 1.3 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:17 h 4.0 m 94

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 21 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:39 h 11:44 h 17:49 h 12:9 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:36 h 1.5 m 94
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:01 h 3.7 m 93

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 22 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:44 h 17:48 h 12:8 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:02 h 1.7 m 91
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:40 h 3.4 m 88

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 23 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:43 h 17:47 h 12:7 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:28 h 2.0 m 85
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:13 h 3.1 m 81
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:29 h 2.6 m 81

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 24 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:43 h 17:46 h 12:5 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:36 h 3.1 m 76
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:06 h 2.2 m 76
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:26 h 2.8 m 71
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:07 h 2.4 m 71

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 25 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:40 h 11:43 h 17:45 h 12:4 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:24 h 3.2 m 65
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:23 h 2.1 m 59

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 26 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:42 h 17:44 h 12:3 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:59 h 3.4 m 53
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:48 h 1.8 m 47

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 27 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:42 h 17:43 h 12:2 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:09 h 3.6 m 41
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:24 h 1.6 m 36

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 28 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:42 h 17:42 h 12:1 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:16 h 3.7 m 32
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:07 h 1.5 m 29

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 29 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:41 h 11:41 h 17:41 h 11:59 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:27 h 3.8 m 28
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:57 h 1.4 m 29

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 30 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:42 h 11:41 h 17:40 h 11:58 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:42 h 3.9 m 33
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:52 h 1.4 m 39

Lịch thủy triều Quảng Ninh Tháng 9 năm 2021

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 5 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:26 h 11:57 h 18:28 h 13:1 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:54 h 1.4 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:37 h 3.9 m 63

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 6 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h 11:57 h 18:27 h 13:0 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:42 h 1.2 m 67
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:21 h 4.1 m 71

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 7 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h 11:57 h 18:27 h 12:59 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:37 h 1.1 m 75
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:06 h 4.2 m 79

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 8 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h 11:57 h 18:26 h 12:58 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:34 h 1.1 m 82
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:49 h 4.3 m 84

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 9 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:57 h 18:25 h 12:57 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:29 h 1.0 m 86
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:31 h 4.3 m 88

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 10 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:56 h 18:25 h 12:56 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:20 h 1.0 m 88
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:10 h 4.2 m 88

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 11 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:56 h 18:24 h 12:55 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:07 h 1.1 m 87
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:46 h 4.1 m 86

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 12 tháng  năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:56 h 18:23 h 12:54 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:53 h 1.3 m 83
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:19 h 3.8 m 80

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 13 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:56 h 18:23 h 12:53 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:41 h 1.6 m 76
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:43 h 3.5 m 72

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 14 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:56 h 18:22 h 12:52 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:35 h 2.0 m 67
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:27 h 3.1 m 62

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 15 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:56 h 18:21 h 12:51 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:52 h 2.4 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:30 h 2.8 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:42 h 2.4 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:59 h 2.9 m 54
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:56 h 2.1 m 54

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 16 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:55 h 18:21 h 12:50 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:02 h 3.3 m 52
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:42 h 1.7 m 51

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 17 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:55 h 18:20 h 12:49 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:03 h 3.8 m 55

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 18 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:55 h 18:19 h 12:48 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:12 h 1.3 m 59
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:59 h 4.1 m 64

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 19 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:55 h 18:18 h 12:47 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:59 h 1.0 m 69
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:56 h 4.4 m 75

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 20 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:54 h 18:18 h 12:46 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:57 h 0.8 m 80
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:53 h 4.6 m 84

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 21 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:32 h 11:54 h 18:17 h 12:45 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:02 h 0.8 m 88
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:47 h 4.6 m 91

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 22 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:32 h 11:54 h 18:16 h 12:44 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:12 h 0.8 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:39 h 4.5 m 93

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 23 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:32 h 11:54 h 18:15 h 12:43 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:22 h 0.9 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:28 h 4.3 m 92

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 24 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h 11:53 h 18:14 h 12:41 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:27 h 1.1 m 90
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:11 h 4.1 m 87

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 25 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h 11:53 h 18:14 h 12:40 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:29 h 1.3 m 84
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:49 h 3.8 m 80

Lịch thủy triều hòn dấu ngày 26 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h 11:53 h 18:13 h 12:39 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:28 h 1.6 m 75
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:20 h 3.5 m 70

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 27 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h 11:53 h 18:12 h 12:38 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:33 h 1.9 m 64
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:35 h 3.1 m 59

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h 11:52 h 18:11 h 12:37 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:06 h 2.6 m 53
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:01 h 3.0 m 53
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:56 h 2.2 m 53
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:44 h 2.8 m 47
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:29 h 2.3 m 47

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 29 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h 11:52 h 18:10 h 12:36 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:52 h 3.1 m 42
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:10 h 2.1 m 37

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 30 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h 11:52 h 18:09 h 12:35 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:13 h 3.3 m 33
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:29 h 1.8 m 31

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 31 tháng 9 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h 11:51 h 18:08 h 12:34 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:39 h 3.5 m 31
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:06 h 1.6 m 32

Lời kết về lịch thủy triều Quảng Ninh năm 2021

Tất cả thông số về lịch thủy triều Quảng Ninh được chúng tôi tổng hợp chi tiết theo ngày. Để tiện theo dõi tất cả các tháng được chúng tôi tổng hợp và cập nhật từ nguồn qui tín: https://www.tide-forecast.com/ . Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo chứ không hoàn toàn đúng 100% mong quý khách thông cảm. Ngoài ra, chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp biệt thự biển Vũng Tàu và cho thuê villa Đà Lạt mọi người có thể tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *