Lịch thủy triều Quy Nhơn năm 2021 là năm không có nhiều thay đổi so với năm trước đó. Nhưng trong tương lại thủy triều sẽ dân lên cao. Trong bài viết này mình sẽ cập nhật cho mọi người chi tiết lịch con nước lớn nước ròng của Quy Nhơn.

Mục lục

Lịch thủy triều Quy Nhơn các tháng trong năm 2021

Lịch thủy triều Quy Nhơn tháng 7 năm 2021

lịch thủy triều Quy Nhơn tháng 7 năm 2021

Bài viết liên quan:

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 27 tháng 7 năm 2021

Nhiệt độ nước vào ngày 27 rơi vào khoản 29 độ trong các giờ vẫn giữ ở mức độ nay không có gì thay đổi. Đây là mức nhiệt độ thích hợp cho việc ra khơi đánh bắt cá cũng như câu cá.

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:26 h 11:49 h
18:12 h
12:46 h

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:37 h 1.7 m
79
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:57 h 3.1 m
79
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:04 h 1.1 m
75
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:10 h 2.9 m
75

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 28 tháng 7 năm 2021

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2021 thì nhiệt độ nước rơi vào 29 độ C cũng giống như ngày 27 không có gì thay đổi. Còn về lịch con nước lên xuống thì có chút thay đổi nhỏ. Bạn có thể tham khảo thêm bảng bên dưới.

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:26 h 11:49 h
18:12 h
12:46 h

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:19 h 1.7 m
70
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:39 h 2.9 m
70
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:38 h 1.2 m
66
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:43 h 2.9 m
66

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 29 tháng 7 năm 2021

Trong tráng 7 thì các ngày cuối tháng 7 năm 2021 nhiệt độ nước cũng khá là giống nhau chỉ xoay quanh mức trung bình là 29 độ C. Còn về lịch thủy triều lên xuống thì có chút thay đổi nhỏ.

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:26 h 11:49 h
18:12 h
12:45 h

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:02 h 1.7 m
61
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:23 h 2.8 m
61
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:11 h 1.4 m
56
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:16 h 2.8 m
56

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 30 tháng 7 năm 2021

Vào ngày 30 tháng 7 thì mặc trời mọc lúc 5h 26 nhưng nước ròng lại rơi vào 4h 48 phút. Còn về nhiệt độ nước thì cũng nằm mở mức trung bình là 29 độ C.

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:26 h 11:49 h
18:12 h
12:45 h

NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:48 h 1.7 m
52
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:10 h 2.7 m
52
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:44 h 1.6 m
47
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:51 h 2.8 m
47

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 31 tháng 7 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h11:49 h18:11 h12:44 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
5:40 h1.7 m44
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
11:07 h2.5 m44
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
17:21 h1.8 m41
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
23:31 h2.7 m41

Lịch thủy triều Quy Nhơn tháng 8 năm 2021

lịch thủy triều Quy Nhơn tháng 8 năm 2021

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 01 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h11:49 h18:11 h12:43 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
6:42 h1.7 m39
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
12:22 h2.4 m38
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
18:10 h1.9 m38

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 02 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h11:49 h18:11 h12:43 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
0:22 h2.7 m38
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
7:54 h1.7 m38
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
14:03 h2.4 m40
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:27 h2.0 m40

3 giây cho Quảng Cáo:

The Palm Villas là đơn vị chuyên cung cấp villa cho thuê chính chủ ở Đà LạtVilla Vũng Tàu. Nếu bạn có nhu cầu thuê căn hộ du lịch Vũng Tàu cũng có luôn.

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 03 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h11:49 h18:10 h12:42 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
1:27 h2.6 m42
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
9:07 h1.6 m42
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
15:39 h2.5 m46
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
21:05 h2.1 m46

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 04 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h11:49 h18:10 h12:42 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
2:36 h2.7 m50
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
10:09 h1.5 m50
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
16:42 h2.6 m54
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
22:21 h2.1 m54

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 05 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h11:49 h18:09 h12:41 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
3:36 h2.7 m58
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
10:59 h1.4 m58
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
17:25 h2.7 m63
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
23:12 h2.0 m63

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 06 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h11:48 h18:09 h12:41 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
4:25 h2.8 m67
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
11:41 h1.3 m67
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
17:59 h2.8 m71
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
23:51 h1.9 m71

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 07 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h11:48 h18:09 h12:40 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
5:07 h2.9 m75
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
12:18 h1.1 m79
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
18:30 h2.9 m79

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 08 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h11:48 h18:08 h12:39 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
0:26 h1.8 m82
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
5:45 h3.0 m82
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
12:53 h1.1 m84
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:00 h2.9 m84

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 09 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h11:48 h18:08 h12:39 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
1:00 h1.8 m86
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
6:22 h3.1 m86
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
13:27 h1.0 m88
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:30 h3.0 m88

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 10 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h11:48 h18:07 h12:38 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
1:35 h1.7 m88
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
7:00 h3.1 m88
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
14:01 h1.0 m88
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
20:01 h3.0 m88

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 11 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h11:48 h18:07 h12:37 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
2:12 h1.6 m87
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
7:40 h3.1 m87
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
14:36 h1.1 m86
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
20:32 h3.0 m86

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 12 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h11:48 h18:06 h12:37 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
2:51 h1.5 m83
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
8:22 h3.0 m83
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
15:11 h1.2 m80
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
21:04 h3.0 m80

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 13 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h11:47 h18:06 h12:36 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
3:33 h1.5 m76
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
9:07 h2.9 m76
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
15:48 h1.3 m72
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
21:38 h3.0 m72

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 14 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h11:47 h18:05 h12:35 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
4:20 h1.5 m67
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
10:00 h2.8 m67
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
16:28 h1.5 m62
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
22:17 h2.9 m62

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 15 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h11:47 h18:05 h12:35 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
5:16 h1.5 m58
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
11:06 h2.6 m58
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
17:17 h1.7 m54
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
23:03 h2.8 m54

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 16 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:47 h18:04 h12:34 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
6:26 h1.5 m52
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
12:36 h2.6 m51
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
18:22 h1.9 m51

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 17 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:47 h18:04 h12:33 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
0:05 h2.8 m52
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
7:51 h1.5 m52
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
14:26 h2.6 m55
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:55 h2.1 m55

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 18 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:46 h18:03 h12:33 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
1:24 h2.8 m59
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
9:16 h1.4 m59
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
15:55 h2.7 m64
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
21:30 h2.1 m64

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 19 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:46 h18:03 h12:32 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
2:46 h2.8 m69
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
10:26 h1.2 m69
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
16:55 h2.8 m75
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
22:41 h2.0 m75

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 20 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:46 h18:02 h12:31 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
3:54 h2.9 m80
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
11:22 h1.1 m80
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
17:41 h2.9 m84
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
23:34 h1.9 m84

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 21 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:46 h18:01 h12:31 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
4:50 h3.1 m88
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
12:09 h1.0 m91
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
18:20 h3.0 m91

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 22 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:45 h18:01 h12:30 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
0:18 h1.8 m93
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
5:38 h3.1 m93
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
12:50 h1.0 m93
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
18:55 h3.0 m93

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 23 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:45 h18:00 h12:29 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
0:58 h1.7 m93
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
6:22 h3.2 m93
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
13:27 h1.0 m92
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:27 h3.0 m92

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 24 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:45 h18:00 h12:29 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
1:36 h1.6 m90
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
7:02 h3.1 m90
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
14:00 h1.1 m87
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:56 h3.0 m87

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 25 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h11:45 h17:59 h12:28 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
2:11 h1.5 m84
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
7:40 h3.1 m84
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
14:30 h1.2 m80
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
20:23 h3.0 m80

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 26 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h11:44 h17:58 h12:27 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
2:47 h1.5 m75
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
8:17 h3.0 m75
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
14:58 h1.3 m70
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
20:49 h2.9 m70

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 27 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h11:44 h17:58 h12:26 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
3:22 h1.5 m64
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
8:55 h2.9 m64
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
15:25 h1.5 m59
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
21:14 h2.9 m59

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 28 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h11:44 h17:57 h12:26 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
3:59 h1.5 m53
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
9:35 h2.7 m53
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
15:52 h1.7 m47
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
21:41 h2.8 m47

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 29 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h11:44 h17:56 h12:25 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
4:41 h1.6 m42
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
10:22 h2.6 m42
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
16:21 h1.8 m37
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
22:11 h2.7 m37

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 30 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h11:43 h17:56 h12:24 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
5:32 h1.6 m33
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
11:25 h2.4 m33
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
16:59 h2.0 m31
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
22:51 h2.6 m31

Lời kết về lịch thủy triều Quy Nhơn

Hiện tại, chúng tôi chỉ cập nhật đến hết tháng 8, trong thời gian tới chúng tối sẽ cập nhật những tháng tiếp theo. Nội dung chỉ để tham khảo chứ không chính xác 100% mong quý đọc giả góp ý và bỏ qua cho chúng tôi. Nguồn chúng tôi tổng hợp từ https://www.tide-forecast.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *