Lịch thủy triều Quy Nhơn năm 2022 là năm không có nhiều thay đổi so với năm trước đó. Nhưng trong tương lại thủy triều sẽ dân lên cao. Trong bài viết này mình sẽ cập nhật cho mọi người chi tiết lịch con nước lớn nước ròng của Quy Nhơn.

Mục lục

Lịch thủy triều Quy Nhơn các tháng trong năm 2022

Bài viết liên quan:

Lịch thủy triều Quy Nhơn tháng 1 năm 2022

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 01 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h 11:49 h 18:11 h 12:43 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:42 h 1.7 m 39
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:22 h 2.4 m 38
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:10 h 1.9 m 38

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 02 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h 11:49 h 18:11 h 12:43 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:22 h 2.7 m 38
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:54 h 1.7 m 38
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:03 h 2.4 m 40
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:27 h 2.0 m 40

3 giây cho Quảng Cáo:

The Palm Villas là đơn vị chuyên cung cấp villa cho thuê chính chủ ở Đà LạtVilla Vũng Tàu. Nếu bạn có nhu cầu thuê căn hộ du lịch Vũng Tàu cũng có luôn.

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 03 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h 11:49 h 18:10 h 12:42 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:27 h 2.6 m 42
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:07 h 1.6 m 42
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:39 h 2.5 m 46
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:05 h 2.1 m 46

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 04 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:49 h 18:10 h 12:42 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:36 h 2.7 m 50
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:09 h 1.5 m 50
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:42 h 2.6 m 54
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:21 h 2.1 m 54

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 05 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:49 h 18:09 h 12:41 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:36 h 2.7 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:59 h 1.4 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:25 h 2.7 m 63
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:12 h 2.0 m 63

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 06 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:48 h 18:09 h 12:41 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:25 h 2.8 m 67
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:41 h 1.3 m 67
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:59 h 2.8 m 71
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:51 h 1.9 m 71

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 07 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:48 h 18:09 h 12:40 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:07 h 2.9 m 75
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:18 h 1.1 m 79
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:30 h 2.9 m 79

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 08 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:48 h 18:08 h 12:39 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:26 h 1.8 m 82
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:45 h 3.0 m 82
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:53 h 1.1 m 84
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:00 h 2.9 m 84

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 09 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h 11:48 h 18:08 h 12:39 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:00 h 1.8 m 86
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:22 h 3.1 m 86
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:27 h 1.0 m 88
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:30 h 3.0 m 88

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 10 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:48 h 18:07 h 12:38 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:35 h 1.7 m 88
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:00 h 3.1 m 88
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:01 h 1.0 m 88
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:01 h 3.0 m 88

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 11 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:48 h 18:07 h 12:37 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:12 h 1.6 m 87
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:40 h 3.1 m 87
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:36 h 1.1 m 86
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:32 h 3.0 m 86

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 12 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:48 h 18:06 h 12:37 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:51 h 1.5 m 83
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:22 h 3.0 m 83
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:11 h 1.2 m 80
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:04 h 3.0 m 80

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 13 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:47 h 18:06 h 12:36 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:33 h 1.5 m 76
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:07 h 2.9 m 76
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:48 h 1.3 m 72
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:38 h 3.0 m 72

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 14 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:47 h 18:05 h 12:35 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:20 h 1.5 m 67
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:00 h 2.8 m 67
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:28 h 1.5 m 62
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:17 h 2.9 m 62

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 15 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h 11:47 h 18:05 h 12:35 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:16 h 1.5 m 58
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:06 h 2.6 m 58
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:17 h 1.7 m 54
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:03 h 2.8 m 54

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 16 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:47 h 18:04 h 12:34 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:26 h 1.5 m 52
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:36 h 2.6 m 51
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:22 h 1.9 m 51

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 17 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:47 h 18:04 h 12:33 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:05 h 2.8 m 52
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:51 h 1.5 m 52
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:26 h 2.6 m 55
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:55 h 2.1 m 55

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 18 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:46 h 18:03 h 12:33 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:24 h 2.8 m 59
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:16 h 1.4 m 59
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:55 h 2.7 m 64
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:30 h 2.1 m 64

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 19 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:46 h 18:03 h 12:32 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:46 h 2.8 m 69
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:26 h 1.2 m 69
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:55 h 2.8 m 75
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:41 h 2.0 m 75

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 20 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:46 h 18:02 h 12:31 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:54 h 2.9 m 80
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:22 h 1.1 m 80
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
17:41 h 2.9 m 84
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
23:34 h 1.9 m 84

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 21 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:46 h 18:01 h 12:31 h
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:50 h 3.1 m 88
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:09 h 1.0 m 91
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:20 h 3.0 m 91

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 22 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:45 h 18:01 h 12:30 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:18 h 1.8 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:38 h 3.1 m 93
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
12:50 h 1.0 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
18:55 h 3.0 m 93

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 23 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:45 h 18:00 h 12:29 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
0:58 h 1.7 m 93
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
6:22 h 3.2 m 93
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
13:27 h 1.0 m 92
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:27 h 3.0 m 92

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 24 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h 11:45 h 18:00 h 12:29 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
1:36 h 1.6 m 90
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:02 h 3.1 m 90
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:00 h 1.1 m 87
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
19:56 h 3.0 m 87

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 25 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:45 h 17:59 h 12:28 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:11 h 1.5 m 84
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
7:40 h 3.1 m 84
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:30 h 1.2 m 80
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:23 h 3.0 m 80

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 26 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:44 h 17:58 h 12:27 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
2:47 h 1.5 m 75
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:17 h 3.0 m 75
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
14:58 h 1.3 m 70
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
20:49 h 2.9 m 70

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 27 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:44 h 17:58 h 12:26 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:22 h 1.5 m 64
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
8:55 h 2.9 m 64
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:25 h 1.5 m 59
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:14 h 2.9 m 59

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 28 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:44 h 17:57 h 12:26 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
3:59 h 1.5 m 53
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
9:35 h 2.7 m 53
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
15:52 h 1.7 m 47
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
21:41 h 2.8 m 47

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 29 tháng 10 năm 2021

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:44 h 17:56 h 12:25 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
4:41 h 1.6 m 42
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
10:22 h 2.6 m 42
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:21 h 1.8 m 37
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:11 h 2.7 m 37

Lịch thủy triều Quy Nhơn ngày 30 tháng 1 năm 2022

MẶT TRỜI MỌC MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM MẶT TRỜI LẶN THỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h 11:43 h 17:56 h 12:24 h
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
5:32 h 1.6 m 33
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
11:25 h 2.4 m 33
NƯỚC RÒNG CHIỀU CAO HỆ SỐ
16:59 h 2.0 m 31
NƯỚC LỚN CHIỀU CAO HỆ SỐ
22:51 h 2.6 m 31

Lời kết về lịch thủy triều Quy Nhơn

Hiện tại, chúng tôi chỉ cập nhật đến hết tháng 1, trong thời gian tới chúng tối sẽ cập nhật những tháng tiếp theo. Nội dung chỉ để tham khảo chứ không chính xác 100% mong quý đọc giả góp ý và bỏ qua cho chúng tôi. Nguồn chúng tôi tổng hợp từ https://www.tide-forecast.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *